Το Εσπερινό Λυκείο απευθύνεται, σε εκείνα τα εργαζόμενα (ή και άνεργα) άτομα, τα οποία δεν είχαν (ή δεν έχουν) την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ημερήσια Λύκεια λόγω εργασίας και άλλων βιοποριστικών λόγων.

Στόχος είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, καθώς λειτουργούμε με ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς για τους εργαζόμενους μαθητές.

Με την φοίτησή σας στο Εσπερινό Λύκειο Ρόδου, σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου, εύκολα, με ενδοσχολικές εξετάσεις και σε θέματα που ορίζονται από τον Σύλλογο διδασκόντων, αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου.

Εφόσον δεν επιθυμείτε ή δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορείτε να αποκτήσετε απολυτήριο Εσπερινού Λυκείου, και στην συνέχεια οποιοδήποτε επόμενο έτος, να λάβετε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ και να διεκδικήσετε την πρόσβασή σας στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%).

Pin It
Κύλιση στην Αρχή