δ ταξη

Το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 05 Σεπτεμβρίου 2018
Προσανατολισμοί - Επιστημονικά Πεδία 05 Σεπτεμβρίου 2018
Απολυτήρια και Έλεγχοι Επίδοσης 2018 23 Ιουνίου 2018
Το Χρονοδιάγραμμα των Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2018 03 Μαϊος 2018
Γραπτές Ενδοσχολικές Εξετάσεις Δ Λυκείου 2018 03 Μαϊος 2018
Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 19 Απριλίου 2018
16-29 Μαρτίου οι Δηλώσεις για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2018 22 Μαρτίου 2018
Το 2ο 15νθήμερο Μαρτίου οι Αιτήσεις για τις Πανελλαδικές 2018 06 Μαρτίου 2018
Αλλαγές στα Μαθήματα των Τελικών Εξετάσεων της Δ Τάξης 03 Μαρτίου 2018
Η Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017-18 24 Φεβρουαρίου 2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 09 Ιανουαρίου 2018
Προσανατολισμοί Σπουδών 20 Σεπτεμβρίου 2017
Το πρόγραμμα των Τελικών Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2017 10 Μαϊος 2017
Ανακοινώθηκε το Χρονοδιάγραμμα των Εξετάσεων 2017 10 Μαϊος 2017
Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 17 Απριλίου 2017
Κύλιση στην Αρχή