πληροφορίες

Aπόκτησε Απολυτήριο Λυκείου 22 Μαΐου 2018
Αξιολόγηση - Επίδοση 10 Μαρτίου 2018
Απουσίες και Χαρακτηρισμός Φοίτησης 24 Φεβρουαρίου 2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 09 Ιανουαρίου 2018
Μαθήματα 11 Νοεμβρίου 2017
Εσπερινό Λύκειο Ρόδου 25 Σεπτεμβρίου 2017
Προσανατολισμοί Σπουδών 20 Σεπτεμβρίου 2017
Διεκδικήστε την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ωράριο Λειτουργίας - Διδακτικό Έτος 10 Σεπτεμβρίου 2017
Βελτίωσε το Βιογραφικό σου 23 Μαρτίου 2017
Κύλιση στην Αρχή