Διεκδικήστε την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ , συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ ή για να συνεχίσετε, ως απόφοιτοι Λυκείου, τις σπουδές σας σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.) .

  • Οι υποψήφιοι των Εσπερινών εξετάζονται σε ευκολότερα θέματα απ' αυτά που εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ημερήσιων ΓΕΛ.
  • Διεκδικούν ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
  • Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων των Εσπερινών ΓΕΛ είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των μαθημάτων των ημερήσιων ΓΕΛ.

Δικαίωμα πρόσβασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων έχουν όσοι:

  • Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου, ή
  • Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυφαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:

       α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,

       β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

  • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, ή
  • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Pin It
Κύλιση στην Αρχή