Εκπαίδευση

To ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας έχει  πέντε διδακτικές ώρες καθημερινά. Η διάρκεια της κάθε ώρας είναι 40 λεπτά εκτός της τελευταίας που είναι 35 λεπτά.
Το παρακατω πρόγραμμα ισχύει για το σχολικό έτος 2016-2017
  

Οι πρώτες δύο τάξεις (Α,Β) του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου.  

 

Τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ
A Α
Β
Β Γ
Γ Δ

Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.

  • Η Α και Β τάξη του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Η Δ και Γ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Για να δείτε τα ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ
  • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και τον Προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα....

Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 130, από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

Κύλιση στην Αρχή