Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.

  • Η Α και Β τάξη του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Η Δ και Γ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Για να δείτε τα ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ
  • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και τον Προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα....

Οι Προσανατολισμοί είναι 2 στην Γ Τάξη : Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών Σπουδών και 3 στην Δ Τάξη: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.


Η Α' Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίως.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται:

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως, με οκτώ (8) μαθήματα γενικής παιδείας  και

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

αα ΜάθημαΏρες

Γενικής Παιδείας

1  Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
 Νέα Ελληνική Γλώσσα  2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία  2
2 Θρησκευτικά 1
3 Ιστορία   2
4  Μαθηματικά Αλγεβρα  2
 Γεωμετρία  1
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
6 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
 Βιολογία  2
7 Φυσική Αγωγή   1
8 Ερευνητική Εργασία (Project) 2

Επιλογής

9

Εφαρμογές Πληροφορικής

2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πορών
Ελληνικός και Ευρωπαΐκός Πολιτισμός

Καλιτεχνική Παιδεία

ΣΥΝΟΛΟ 25

 


Στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας

 

ααΜάθημαΏρες

 Γενικής Παιδείας

1 Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
2  Νέα Ελληνική Γλώσσα  2
3 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία  2
4 Θρησκευτικά 1
5 Ιστορία   2
6  Μαθηματικά Αλγεβρα  2
 Γεωμετρία  2
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
8  Φυσικικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
 Βιολογία  1
10 Φυσική Αγωγή   1
11 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
12

Φιλoσοφία

2
13 Πολιτική Παιδεία 2
  ΣΥΝΟΛΟ25

 


Η Γ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί με την Β Λυκείου του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
Τα μαθήματα της Γ Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, Γενικής Παιδείας (21 ώρες) και Προσανατολισμού (5 ώρες).

 

αα ΜάθημαΏρες

Γενικής Παιδείας

1 Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
 Νέα Ελληνική Γλώσσα  2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία  2
2 Θρησκευτικά 1
3 Μαθηματικά Αλγεβρα  3
 Γεωμετρία  1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
5 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
 Βιολογία  2
6

Πολιτική Παιδεία

2
  ΣΥΝΟΛΟ21

Μαθήματα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
 2 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2
ΣΥΝΟΛΟ5

Θετικών Σπουδών

 1 Μαθηματικά 2
 2  Φυσική 3
ΣΥΝΟΛΟ5

 


Η Δ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί με την Γ Λυκείου του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
Τα μαθήματα της Δ Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, Γενικής Παιδείας (10 ώρες) και Προσανατολισμού (15 ώρες).

 

αα ΜάθημαΏρες

Γενικής Παιδείας

1 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
2 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
3 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
4 Βιολογία 2
5

Ιστορία

2
6 Θρησκευτικά 1
    ΣΥΝΟΛΟ 10

Ανθρωπιστικών Σπουδών

1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
2 Ιστορία 3
4 Λατινικά 3
5 Λογοτεχνία 2
6 Κοινωνιολογία 2

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

1 Μαθηματικά 5
2 Αρχές οικονομικής Θεωρίας 3
  Ιστορία 3
  Κοινωνιολογία 2
  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2

Θετικών Σπουδών

1 Μαθηματικά 5
2 Φυσική
3 Χημεία  3
4 Βιολογία  2
5  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  2
Κύλιση στην Αρχή