Οι γονείς - κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης για τα ΓΕΛ, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τις 14 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis.

Α' Φάση

Από 14-05-18 έως 31-05-18

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής -Δηλώσεων Προτίμησης.

Α' Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες
Β' Φάση Από 27-06-18 έως 29-06-18 •    Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής -Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α' Φάση για λόγους ανωτέρας βίας.
•    Τροποποίηση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής -Δηλώσεων Προτίμησης που έγιναν στην Α' Φάση μόνο νια μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
Β' Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στην Α' φάση δεν επηρεάζονται)
Γ' Φάση Από 03-09-18 έως 11-09-18 Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής -Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση ςπην Α' και Β' Φάση. (Μαθητές/τριες απόφοιτοι ΓΕΛ - ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ για απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ή που Παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση για σοβαρούς οικ. λόγους, λόγους υγείας ή λόγω ανωτέρας βίας)
Γ Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες σε τμήματα που διαμορφώθηκαν κατά την Α' και Β' κατανομή (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στην Α'& Β' φάση δεν επηρεάζονται)
Δ' Φάση Από 12-09-18 έως 21-09-18 Υποβολή εκπρόθεσμων Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στις προηγούμενες φάσεις.
Δ' Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες σε είδη υπάρχοντα-διαμορφωμένα τμήματα, μετά την έγκριση των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις δεν επηρεάζονται)

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες της διαδικτυακής εφαρμογής  e-eggrafes για την αίτηση εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής:

 

Pin It
Κύλιση στην Αρχή