Νέα

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται με σχετική εγκύκλιο, ότι η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2018. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος.

 

Σύμφωνα με το ν.4521/2018 Αρ.34 (ΦΕΚ 38/2-3-2018), οι μαθητές της Δ τάξης θα εξετάζονται σε τέσσερα μόνο μαθήματα (Γενική Παιδείας) στις τελικές εξετάσεις, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα προβλέπεται υποχρεωτικό διαγώνισμα στο Β' τετράμηνο.

Πιο αναλυτικά:

 

Πιστεύετε ότι η επίσημη διεύθυνση μας : lyk-esp-rodou.dod.sch.gr είναι μεγάλη και δύσχρηστη;

Δημιουργήσαμε δύο νέες, πιο εύκολες, εναλλακτικές διευθύνσεις* χρησιμοποιώντας τα αρχικά του σχολείου μας με λατινικά γράμματα (Esperino Lykeio Rodou):

Αυξάνονται τα όρια απουσιών χωρίς δικαιολογητικά αλλά καταργείται η δικαιολόγηση από τον κηδεμόνα. Επίσης, προβλέπεται μια σειρά περιπτώσεων (χρόνιες παθήσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία κ.α) στις οποίες οι απουσίες καταγράφονται αλλά δεν προσμετρούνται.

Σύμφωνα με την ΥΑ  10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23-1-2018) Άρθρο 23, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Έτσι, επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Κατ΄ εξαίρεση όμως, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (1/9 -11/9 και ώρα 7:15-9:00) για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Κύλιση στην Αρχή