Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Κατ΄ εξαίρεση όμως, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (1/9 -11/9 και ώρα 7:15-9:00) για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

Για περισσότερες πληροφορίες (Προυποθέσεις - Δικαιολογητικά) κάντε κλικ εδώ