Πιστεύετε ότι η επίσημη διεύθυνση μας : lyk-esp-rodou.dod.sch.gr είναι μεγάλη και δύσχρηστη;

Δημιουργήσαμε δύο νέες, πιο εύκολες, εναλλακτικές διευθύνσεις* χρησιμοποιώντας τα αρχικά του σχολείου μας με λατινικά γράμματα (Esperino Lykeio Rodou):

 

 

 
Φυσικά η επίσημη διεύθυνση lyk-esp-rodou.dod.sch.gr παραμένει σε λειτουργία.

*Όλες οι διευθύνσεις είναι "ισότιμες" και "οδηγούν" στον ίδιο ιστότοπο.

Pin It
Κύλιση στην Αρχή