Σύμφωνα με το ν.4521/2018 Αρ.34 (ΦΕΚ 38/2-3-2018), οι μαθητές της Δ τάξης θα εξετάζονται σε τέσσερα μόνο μαθήματα (Γενική Παιδείας) στις τελικές εξετάσεις, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα προβλέπεται υποχρεωτικό διαγώνισμα στο Β' τετράμηνο.

Πιο αναλυτικά:

 Τα μαθήματα της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και για τα οποία διενεργείται μόνο μια υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου:

  • Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία),
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής,
  • Ιστορία και
  • Βιολογία.

Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

Τα μαθήματα των Β και Γ ομάδων δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και διενεργούνται σε αυτά, δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

 

 

Pin It
Κύλιση στην Αρχή