Πληροφορίες

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, ανα μάθημα, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.

To ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας έχει  πέντε διδακτικές ώρες καθημερινά. Η διάρκεια της κάθε ώρας είναι 40 λεπτά εκτός της τελευταίας που είναι 35 λεπτά.
Το παρακατω πρόγραμμα ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018
  

popular

Γενικες Πληροφορίες

Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.

  • Η Α και Β τάξη του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
  • Η Δ και Γ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Κύλιση στην Αρχή