Πληροφορίες

hot

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, ανα μάθημα, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.

featuredpopular
To ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας έχει  πέντε διδακτικές ώρες καθημερινά. Η διάρκεια της κάθε ώρας είναι 40 λεπτά εκτός της τελευταίας που είναι 35 λεπτά.
Το παρακατω πρόγραμμα ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018
  

popular

Γενικες Πληροφορίες

Η φοίτηση από το σχολικό έτος 2017-18 στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 3 τάξεις. Μέχρις στιγμής έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα σπουδών μόνο για τις Α και Β τάξεις.

Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Κύλιση στην Αρχή