Σχολείο


Το Εσπερινό Λυκείο απευθύνεται, σ? εκείνα τα εργαζόμενα (ή και άνεργα) άτομα, τα οποία δεν είχαν (ή δεν έχουν) την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ημερήσια Λύκεια λόγω εργασίας και άλλων βιοποριστικών λόγων.

Στόχος είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, καθώς λειτουργούν με ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς για τους εργαζόμενους μαθητές.

Με την φοίτησή σας στο Εσπερινό Λύκειο Ρόδου, σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου, εύκολα, με ενδοσχολικές εξετάσεις και σε θέματα που ορίζονται από τον Σύλλογο διδασκόντων, αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου.

Εφόσον δεν επιθυμείτε ή δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορείτε να αποκτήσετε απολυτήριο Εσπερινού Λυκείου, και στην συνέχεια οποιοδήποτε επόμενο έτος, να λάβετε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ και να διεκδικήσετε την πρόσβασή σας στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%).

Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο χτίστηκε το 1910, ύστερα από δωρεά των Μίνωα και Δημήτρη Βενετοκλή, στο μεγάλο κοινοτικό οικόπεδο που έφθανε ως την Αστική Σχολή και το Καζούλειο Παρθεναγωγείο.

Το σχολικό έτος 1947- 1948, επειδή το ήδη υπάρχον κτίριο δεν επαρκούσε, το σχολείο χωρίστηκε σε Αρρένων και Θηλέων. Έτσι το Γυμνάσιο Θηλέων παρέμεινε στο αρχικό κτίριο του Βενετοκλείου Γυμνασίου, το οποίο όμως άλλαξε ονομασία και έγινε Καζουλιον Γυμνάσιον, γιατί προστέθηκε στο κτίριο μια νέα πτέρυγα, δωρεά της οικογένειας Ιωάννη Καζούλλη.

Εσπερινό Λύκειο Ρόδου
featuredpopular

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ρόδου λειτουργεί από το 1972 στο Βενετόκλειο και συστεγάζεται με το 1ο ΓΕΛ, το 3ο Γυμνάσιο και το Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου.

Αποτελεί ως σχολείο την αληθινή, χειροπιαστή ευκαιρία για εκπαίδευση για κάθε εργαζόμενο ή άνεργο που επιθυμεί την βελτίωση του βιογραφικού του με τη λήψη Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου. Και καθώς οι ανάγκες για βιοπορισμό δεν επιτρέπουν πάντα στους εργαζόμενους να φοιτήσουν σε ημερήσια σχολεία, το Εσπερινό μας Λύκειο καλύπτει απόλυτα αυτό το κενό.

popular

Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου περιλαμβάνει:

  • Αίθουσα καθηγητών
  • Εργαστηρίο ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Σύγχρονο εργαστηρίο φυσικών επιστημών
  • Εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κύλιση στην Αρχή