Για να Aποκτήσεις Απολυτήριο Λυκείου

Το Εσπερινό Λυκείο απευθύνεται, σ? εκείνα τα εργαζόμενα (ή και άνεργα) άτομα, τα οποία δεν είχαν (ή δεν έχουν) την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ημερήσια Λύκεια λόγω εργασίας και άλλων βιοποριστικών λόγων.

Στόχος είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, καθώς λειτουργούν με ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς για τους εργαζόμενους μαθητές.

Με την φοίτησή σας στο Εσπερινό Λύκειο Ρόδου, σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου, εύκολα, με ενδοσχολικές εξετάσεις και σε θέματα που ορίζονται από τον Σύλλογο διδασκόντων, αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου.

Εφόσον δεν επιθυμείτε ή δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορείτε να αποκτήσετε απολυτήριο Εσπερινού Λυκείου, και στην συνέχεια οποιοδήποτε επόμενο έτος, να λάβετε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ και να διεκδικήσετε την πρόσβασή σας στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%).

Για να βελτιώσεις το βιογραφικό σου

Το απολυτήριο Γενικού Λυκείου που προσφέρει το Εσπερινό Λύκειο αποτελεί το βασικό προσόν για την αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον Δημόσιο τομέα.

Διεκδίκησε την εισαγωγή σου στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Διεκδικήστε την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ , συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ ή για να συνεχίσετε, ως απόφοιτοι Λυκείου, τις σπουδές σας σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ι.Ε.Κ.) .

  • Οι υποψήφιοι των Εσπερινών εξετάζονται σε ευκολότερα θέματα απ' αυτά που εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ημερήσιων ΓΕΛ.
  • Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων των Εσπερινών ΓΕΛ είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των μαθημάτων των ημερήσιων ΓΕΛ.
  • Διεκδικούν ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Δικαίωμα πρόσβασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων έχουν όσοι:

  • Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου, ή
  • Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυφαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:

       α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων,

       β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

  • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, ή
  • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Pin It
Κύλιση στην Αρχή