Ενδοσχολικές Εξετάσεις

Εξεταζόμενα Μαθήματα

 • Στις τάξεις Α, Β, εξετάζονται γραπτώς όλα τα μαθήματα εκτός από την Φυσική Αγωγή
 • Στην Γ τάξη εξετάζονται γραπτώς όλα τα μαθήματα
 • Στην Δ τάξης εξετάζονται γραπτώς τέσσερα μόνο μαθήματα Γενική Παιδείας:
  • Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία),
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής,
  • Ιστορία και
  • Βιολογία.

Διαδικασία Τελικών Εξετάσεων

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄Τετραμήνου στα Γενικά Λύκεια. Η διάρκεια τους είναι δίωρη.

Τα θέματα διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

 • Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
Κύλιση στην Αρχή