Εκπαίδευση

hot

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, ανα μάθημα, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.

featuredpopular
To ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας έχει  πέντε διδακτικές ώρες καθημερινά. Η διάρκεια της κάθε ώρας είναι 40 λεπτά εκτός της τελευταίας που είναι 35 λεπτά.
Το παρακατω πρόγραμμα ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018
  

Οι πρώτες δύο τάξεις (Α,Β) του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου.  

 

Τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ
A Α
Β
Β Γ
Γ Δ
popular

Γενικες Πληροφορίες

Η φοίτηση από το σχολικό έτος 2017-18 στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 3 τάξεις. Μέχρις στιγμής έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα σπουδών μόνο για τις Α και Β τάξεις.

Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ-46 ΦΕΚ 74/22-4-2016.

Τα όρια απουσιών αναθεωρήθηκαν από ΥΑ 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23-1-2018)

Τα μαθήματα των τελικών εξετάσεων της Δ Λυκείου αναθεωρήθηκαν από τον ν. 4521/2018 Αρ. 34 (ΦΕΚ 38/2-3-2018)

 Download

Όνομα Αρχείου pd-46.pdf
Μέγεθος Αρχείου 211 Kb
Τροποποιήθηκε 03 Μαρτίου 2018
Κατηγορία Εκπαίδευση
Όνομα Αρχείου eggrafes-meteggrafes-se-esperina-lykeia.pdf
Μέγεθος Αρχείου 63 Kb
Κατηγορία Εκπαίδευση

Θέματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου ν.4521/2018 ΦΕΚ 38/2-3-2018 (Τροποποίηση του ΠΔ46-2016)

 Download

Όνομα Αρχείου n-4521-2018-ar-34.pdf
Μέγεθος Αρχείου 410 Kb
Τροποποιήθηκε 05 Μαρτίου 2018
Κατηγορία Εκπαίδευση
Κύλιση στην Αρχή