Οι πρώτες δύο τάξεις (Α,Β) του Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α τάξη του Ημερήσιου.  

 

Τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ
A Α
Β
Β Γ
Γ Δ
Pin It
Κύλιση στην Αρχή