Απουσιές

Xαρακτηρισμός Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητη που πραγματοποίησε έως 180 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

  • για τις παραπάνω από τις 130 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
  • ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και
  • δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

 


 

Pin It

Σχετικά Έγγραφα

Όνομα Αρχείου fek-120-23-1-2018.pdf
Μέγεθος Αρχείου 334 Kb
Τροποποιήθηκε 24 Φεβρουαρίου 2018
Κατηγορία Εκπαίδευση
Κύλιση στην Αρχή