Εξεταζόμενα Μαθήματα

 • Στις τάξεις Α, Β, εξετάζονται γραπτώς όλα τα μαθήματα εκτός από την Φυσική Αγωγή
 • Στην Γ τάξη εξετάζονται γραπτώς όλα τα μαθήματα
 • Στην Δ τάξης εξετάζονται γραπτώς τέσσερα μόνο μαθήματα Γενική Παιδείας:
  • Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία),
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής,
  • Ιστορία και
  • Βιολογία.

Διαδικασία Τελικών Εξετάσεων

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄Τετραμήνου στα Γενικά Λύκεια. Η διάρκεια τους είναι δίωρη.

Τα θέματα διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

Tα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

 • Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
Pin It

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ-46 ΦΕΚ 74/22-4-2016.

Τα όρια απουσιών αναθεωρήθηκαν από ΥΑ 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/23-1-2018)

Τα μαθήματα των τελικών εξετάσεων της Δ Λυκείου αναθεωρήθηκαν από τον ν. 4521/2018 Αρ. 34 (ΦΕΚ 38/2-3-2018)

 Download

Όνομα Αρχείου pd-46.pdf
Μέγεθος Αρχείου 211 Kb
Τροποποιήθηκε 03 Μαρτίου 2018
Κατηγορία Εκπαίδευση

Θέματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου ν.4521/2018 ΦΕΚ 38/2-3-2018 (Τροποποίηση του ΠΔ46-2016)

 Download

Όνομα Αρχείου n-4521-2018-ar-34.pdf
Μέγεθος Αρχείου 410 Kb
Τροποποιήθηκε 05 Μαρτίου 2018
Κατηγορία Εκπαίδευση
Κύλιση στην Αρχή