Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

 Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

 

 Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Τα Τμήματα των ιδρυμάτων   κατατάσσονται στα παρακάτω τέσσερα Επιστημονικά Πεδία,

1ο Επιστημονικό πεδίο:  Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
2ο Επιστημονικό πεδίο:  Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

popular

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων έχουν όσοι:

  • Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου, ή
  • Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυφαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου:

       α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ή

       β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

Σχετικά Έγγραφα

Όνομα Αρχείου 2017-18-didactea-yli.pdf
Μέγεθος Αρχείου 169 Kb
Τροποποιήθηκε 07 Οκτωβρίου 2017
Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις
Όνομα Αρχείου katataksi-sxolvn.pdf
Μέγεθος Αρχείου 174 Kb
Τροποποιήθηκε 07 Οκτωβρίου 2017
Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις
Κύλιση στην Αρχή