Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Τα Τμήματα των ιδρυμάτων   κατατάσσονται στα παρακάτω τέσσερα Επιστημονικά Πεδία,

1ο Επιστημονικό πεδίο:  Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
2ο Επιστημονικό πεδίο:  Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

που ορίζονται ως εξής:

Pin It
Κύλιση στην Αρχή