Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

 Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

 

Ως Επιστημονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα Τμήματα των ιδρυμάτων   κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο:  Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
2ο Επιστημονικό πεδίο:  Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων

  • των Πανεπιστημίων,
  • των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
  • των Τ.Ε.Ι.,
  • των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού,
  •  καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

 Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών.

Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε

  • ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα.
  • δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παραπάνω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Pin It

Σχετικά Έγγραφα

Όνομα Αρχείου 2017-18-didactea-yli.pdf
Μέγεθος Αρχείου 169 Kb
Τροποποιήθηκε 07 Οκτωβρίου 2017
Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις
Όνομα Αρχείου katataksi-sxolvn.pdf
Μέγεθος Αρχείου 174 Kb
Τροποποιήθηκε 07 Οκτωβρίου 2017
Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις
Κύλιση στην Αρχή