Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο χτίστηκε το 1910, ύστερα από δωρεά των Μίνωα και Δημήτρη Βενετοκλή, στο μεγάλο κοινοτικό οικόπεδο που έφθανε ως την Αστική Σχολή και το Καζούλειο Παρθεναγωγείο.

Το σχολικό έτος 1947- 1948, επειδή το ήδη υπάρχον κτίριο δεν επαρκούσε, το σχολείο χωρίστηκε σε Αρρένων και Θηλέων. Έτσι το Γυμνάσιο Θηλέων παρέμεινε στο αρχικό κτίριο του Βενετοκλείου Γυμνασίου, το οποίο όμως άλλαξε ονομασία και έγινε Καζουλιον Γυμνάσιον, γιατί προστέθηκε στο κτίριο μια νέα πτέρυγα, δωρεά της οικογένειας Ιωάννη Καζούλλη.

Το νέο κτίριο στο οποίο μεταστεγάστηκε το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Αρρένων ήταν από το 1939 στρατώνες του Ιταλικού στρατού. Η μετατροπή του σε σχολείο έγινε με έξοδα της Νομαρχίας. Η αρχιτεκτονική του ιταλικού κατακτητή που το κατασκεύασε, είναι εμφανής, όπως και στα υπόλοιπα ιταλικά κτίρια που υπάρχουν στην πόλη της Ρόδου.

Pin It
Κύλιση στην Αρχή