Ερευνητικές Εργασίες - Προγράμματα

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η γνωριμία των μαθητών με την πλούσια μουσική παράδοση της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Ερευνήθηκαν οι ιστορικές επιδράσεις με την υπόλοιπη Ελλάδα και μελετήθηκαν τα παραδοσιακά όργανα. Επίσης  έγινε αναφορά σε παραδοσιακούς οργανοπαίκτες.
Διαπιστώθηκε η μεγάλη επιρροή της παράδοσης της Κρήτης στο νότιο Αιγαίο στον χώρο της μουσικής, των μουσικών οργάνων και των οργανοπαιχτών. Ο χορός αναδείχθηκε βασικό στοιχείο της μουσικής παράδοσης. Επίσης αναγνωρίστηκαν τα τοπικά μουσικά ιδιώματα στα Δωδεκάνησα.
 
Κύλιση στην Αρχή